Περιουσιακά στοιχείαΕγώ και οι συνεργάτες μου μπορούμε να προστατεύσουμε την επιχείρησή σου από τους κινδύνους, ώστε εσύ να επικεντρωθείς απερίσπαστος στην ανάπτυξή της.Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους διευθυντές μιας επιχείρησης.

Ομαδικές ασφαλίσειςΗ ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της.
 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης σημαίνει νομική και οικονομική κάλυψη για ενδεχόμενη ζημιά από λάθος ή παράλειψηΗ ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει τις αναγκαίες για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, αλλά και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου
Το μέλλον του πολιτισμού της χώρας και του πλανήτη προφανώς και θα είναι οι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί.Εάν κάποιος έχει σκοπό να επενδύσει τα χρήματά του με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου του, υπάρχουν κυρίως τρεις (3) τρόποι με τους οποίους μπορεί να τα επενδύσει.
Ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι μοναδικός στην αγορά.
Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σου.
Υπάρχουν 2 μύθοι σχετικά με τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων. Θεωρείται από πολλούς ότι δεν γίνονται επιθέσεις τέτοιου τύπου στην Ελλάδα διότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και υπάρχει σφραγίδα και γνήσιο υπογραφής.Μεγάλες εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν οχήματα ως βασικό εργαλείο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα οχήματα αυτά αρκετές φορές κρίνεται αναγκαίο να φέρουν επιπλέον καλύψεις εκτός των υποχρεωτικών.
Μάθε περισσότερα
 Τα προς ασφάλιση έργα, μπορεί να είναι ιδιωτικά, δημόσια ή Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ποια κατηγορία ασφάλισης τεχνικών έργων ανάλογα με τον τύπο του έργου μπορούν να σε καλύψουν; 
Αισθάνεσαι την ανάγκη να προστατεύσεις κάτι εντελώς ξεχωριστό για σένα και δεν το είδες να αναγράφεται στη λίστα των υπηρεσιών μας, μίλησε μου για αυτό.